Курс фізики. Модульно-рейтингова система навчання : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дане видання побудовано на базі теоретичного матеріалу підручника для вищих технічних навчальних закладів А. М. Король і М. В. Андріяшик “Фізика” (Київ, 2006 р.), доповненого задачами і тестовими завданнями, які можуть бути використані як при організації самостійної роботи студентів, так і на аудиторних практичних заняттях. Сюди входять також методичні вказівки до виконання типових лабораторних робіт. This edition is based on the theoretical material of the handbook for higher teсhnical institutions by A.M.Korol and M.V.Andriyashik “Physics” (Kyiv, 2006), completed with the problems and quests, which can be used both during the individual student work and the practical study in the classes. The methodical recommendations for fulfilling the typical laboratory works are also included.

Опис

Ключові слова

механіка, електромагнетизм, оптика, ядерна фізика, квантова механіка, кафедра фізики, mechanics, electromagnetism, optics, nuclei physics, quantum mechanics

Бібліографічний опис

Андріяшик, М. В. Курс фізики. Модульно-рейтингова система навчання : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / М. В. Андріяшик, Б. І. Вербицький, A. M. Король- К.: НВЦ "Фламенко", 2008. - 530 с.

Зібрання