Прискорені технології житньо-пшеничних хлібних виробів – напрям розвитку малих підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі представлено результати удосконалення технології житньо-пшеничних хлібних виробів. Принциповим є адаптація технологічного процесу до виробничих умов закладів ресторанного господарства та міні-підприємств за рахунок використання полікомпонентних підкислювачів. In this work is presented the results of improving the technology of bread. Principal was adaptation of the technological process to the production conditions of the restaurant industry and mini-enterprises through the use of multicomponent acidulants.

Опис

Ключові слова

хліб, житнє борошно, прискорена технологія, bread, rye flour, accelerated technology, кафедра готельно-ресторанної справи, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Сильчук, Т. А. Прискорені технології житньо-пшеничних хлібних виробів – напрям розвитку малих підприємств / В. І. Зуйко, Т. А. Сильчук // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2018. –Выпуск №1 (54). – С. 30-32.

Зібрання