Гуманізм та інновації: проблема взаємовідносин на сучасному етапі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У дослідженні розкривається апорійність інновацій та водночас сучасних парадоксів інноваційності, при яких нововведення виступають як панацея від викликів часу, що навряд є виправданим. The study revealed to aporiority of innovation and at the same time modern paradoxes of innovation in which innovations emerge as a panacea for the challenges of time, which is unlikely to be justified.

Опис

Ключові слова

Гуманізм, інновація, суб’єкт, Humanism, innovation, subject, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Бабушка, Л. Д. Гуманізм та інновації: проблема взаємовідносин на сучасному етапі / Л. Д. Бабушка // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ ст.: тези доп. 75-ї наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів, 13 – 14 квітня 2009. – К. : НУХТ, 2009. – Ч. 1. – С. 26.