Effective probiotics’ delivery system: problems and perspectives

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The development of an effective probiotic delivery system depends on understanding the nature of the harsh conditions to which it is exposed before and after ingestion. A number of physicochemical factors affect the viability of probiotics during the production of functional foods based on them, as well as their storage, transportation, and passage through the GIT. // Розробка ефективної системи доставки пробіотиків залежить від розуміння природи суворих умов, до яких вона піддається до та після прийому. Ряд фізико -хімічних факторів впливають на життєздатність пробіотиків під час виробництва функціональних продуктів на основі них, а також їх зберігання, транспортування та проходження через ШКТ.

Опис

Ключові слова

probiotic, microencapsulation, delivery system, пробіотики, мікрокапсулювання, системи доставки, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Starovoitova, S. O. Effective probiotics’ delivery system: problems and perspectives / S. O. Starovoitova, M. Ya. Spivak // Проблеми та досягнення сучасної біотехнології : матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 24 березня 2023 р. – Харкіа : НФаУ, 2023. – С. 76-77.