Дослідження гідродинамічної структури основного потоку (дифузійного соку) у вертикальному

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Під час проведення процесу очищення дифузійного соку, а саме попередньої дефекації, одним з важливих показників є гідродинамічна структура потоків у апараті, що суттєво впливає на технологічні аспекти процесу. На базі фізичної моделі вертикального прогресивного протитечійного переддефекатора було досліджено функції розподілу часу перебування частинок основного потоку в апараті, які стали основою для створення математичної секційної моделі, що адекватно описує експериментальні дані для основного потоку переддефекатора. During the cleaning process - preliminary defecation diffusion juice one of the important indicators is the structure of hydrodynamic flows in the device, which significantly affects the technological aspects of the process. On the basis of physical model of vertical progressive pereddefekatora distribution function has been studied since the particles stay in the main flow unit, which became the basis for mathematical sectional model that adequately describes the experimental data for the main stream pereddefekatora.

Опис

Ключові слова

гідродинамічна структура, hydrodynamic structure, статистичні характеристики, моделювання, секційна модель, statistical features, performance, modeling, sectional model, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Рева, Л. П. Дослідження гідродинамічної структури основного потоку (дифузійного соку) у вертикальному / Л. П. Рева, О. О. Петруша, В. О. Мірошник // Наукові праці НУХТ. – 2012. – № 45. – С. 87-93.

Зібрання