Можливості підвищення ефективності управління випарною установкою цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Основним напрямом зменшення витрат палива на виробництво теплової енергії є зменшення питомих витрат теплової енергії (пари) на технологічний процес. Основним споживачем пари із ТЕЦ (гострої пари) на цукровому заводі є випарна установка. The main direction of reducing the cost of fuel for heat production is to reduce the unit cost of thermal energy (steam) to process. The main consumer of steam CHP (live steam) in a sugar factory is the evaporation unit.

Опис

Ключові слова

випарна установка, цукровий завод, ефективність управління, evaporation unit, sugar factory, management efficiency, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Школьна, О. В. Можливості підвищення ефективності управління випарною установкою цукрового заводу / О. В. Школьна // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 27 лист. 2014 р.– К. : НУХТ, 2014. – С. 114.