Пристрій для розподілення потоку штучних виробів (Патент на винахід № 118902)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The device belongs to the equipment of transport systems, in which the distribution is used flow of products, and can be used in food, chemical, medical, pharmaceutical and other branches of the national economy. Пристрій належить до обладнання транспортних систем, в складі яких використовують розподіл потоку виробів, і може бути використаний в харчовій, хімічній, медичній, фармацевтичній та інших галузях народного господарства.

Опис

Ключові слова

транспортні системи, виріб штучний, конвеєр, transport systems, the product is artificial, conveyor, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Патент 118902 UA, МПК B65B 35/30, B65B 35/44, B65B 35/46, B65B 35/56, B65G 47/46 (2006.01) Пристрій для розподілення потоку штучних виробів / Костюк В. С., Валіулін Г. Р., Соколенко А. І, Костюк Є. В., Мащенко О. А. ; власник Національний університет харчових технологій НУХТ - № a 201705069 ; завл. 25.05.2017 ; опубл. 25.03.2019 ; Бюл. № 6, 2019 р.

Зібрання