Сертифікація, гігієнічне забезпечення та метрологічна атестація пакувального обладнання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У навчальному посібнику розглянуто правові засади та загальні правила сертифікації, структуру органів сертифікації, порядок та загальні правила проведення сертифікації пакувального обладнання. Наведено гігієнічні вимоги до проектування, виготовлення та експлуатації різних функціональних груп пакувального обладнання. The tutorial discusses the legal framework and common certification rules, the structure of the certification order and the general rules of the certification package. Given hygiene requirements for the design, construction and operation of different functional groups of packaging equipment.

Опис

Ключові слова

пакувальне обладнання, сертифікація, гігієнічні вимоги, проектування, метрологічна атестація, packing equipment, certification, hygienic requirements, design, metrological certification, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Гавва, О. М. Сертифікація, гігієнічне забезпечення та метрологічна атестація пакувального обладнання : навч. посіб. / О. М. Гавва, А. П. Беспалько, С. В. Токарчук. – К. : НУХТ, 2014. – 268 с.