Сучасний логістичний підхід та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Можливості традиційних методів вирішення проблеми низької ефективності діяльності підприємства вже вичерпані, що обґрунтовує необхідність упровадження нового підходу для її розв'язання. Як такий підхід у західних країнах уже давно застосовується логістика, основною задачею якої є розробка пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності виробництва, збереження та розширення обсягів ринку й одержання переваг перед конкурентами за рахунок раціонального використання оборотних активів, зниження витрат виробництва та скорочення виробничого циклу. Features traditional methods to solve the problem of low efficiency of the enterprise have been exhausted, justifying the need for the introduction of a new approach to address it. As this approach in Western countries have long used logistic, whose main task is to develop proposals to improve production efficiency, conservation and expansion of the market and obtain competitive advantage through rational use of current assets, reduce production costs and reduce production cycle.

Опис

Ключові слова

логістичний підхід, ефективність, діяльність підприємства, logistics approach, effectiveness, activities of the company, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Фасоля, Н. Сучасний логістичний підхід та його роль у підвищенні ефективності діяльності підприємства / Наталія Фасоля, Лариса Литвинець // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 140-141.