Ключові чинники результативності інноваційного проекту

Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Струніна, Л. В. Ключові чинники результативності інноваційного проекту / Л. В. Струніна // Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 21-22 листопада 2013 р. : тези доп. – К. : НУХТ, 2013. – С. 375-378.

Анотація

Розглянуто основні оцінювані характеристики інновації, а також внутрішньоорганізаційні та зовнішні фактори впливу на результативність інноваційного проекту. There are reviewed the main measurable characteristics of innovation, intra-organizational and external factors that impact on effectiveness of the innovative project.

Опис

Ключові слова

інноваційний проект, оцінка факторів, організаційні перетворення, управління, innovative project, factors' rating, organizational transformations, management, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис