Перспективні шляхи впровадження smart технологій у структуру готельних підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нами були досліджені сучасні напрямки розвитку готельного господарства в Україні та світі. Встановлено, що оснащення закладів готельного господарства smart технологиями дозволить підвищити якість проживання гостей та максимально забезпечити індивідуальні потреби споживачів. Визначено, що елементами технологій «розумний дім» доцільно оснащати системи пожежогасіння, водопостачання, клімат-контролю. We have investigated the modern directions of development of the hotel business in Ukraine and the world. It was determined that the introduction of smart technology in hotels will improve the quality of service and fully meet the individual needs of guests. It was determined that the technology of "smart home" should be installed on fire extinguishing systems, water supply, climate control.

Опис

Ключові слова

індустрія гостинності, готельне підприємство, smart технології, технологія «розумний дім», номерний фонд, hospitality industry, hotel enterprise, smart technology, smart home technology, the hotel room fund, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Абрамова, А. Г. Перспективні шляхи впровадження smart технологій у структуру готельних підприємств / А. Г. Абрамова, О. В. Коваль, Д. К. Кононко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 85 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2019 р. – Київ : НУХТ, 2019 р. – Ч. 3. – С. 304.