Емпіричні залежності для визначення основних локальних теплогідродинамічних характеристик процесу конденсації пари на поверхні циліндричного струменю рідини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробленна емпірична залежність для розрахунку локальної тепловіддачі до циліндричного струменя рідини, яка може бути застосованою під час одновимірного інженерного моделювання.

Опис

Ключові слова

пароконтактні тепломасообмінні апарати, конденсація пари, теплообмін, пароконтактные тепломассообменных аппараты, конденсация пара, теплообмен, condensation of steam, heat exchange, parokontaktni heat and mass transfer devices, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Бондар, В. Емпіричні залежності для визначення основних локальних теплогідродинамічних характеристик процесу конденсації пари на поверхні циліндричного струменю рідини / Володимир Бондар, Богдан Явдощук, Сергій Василенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 342-343.