Спосіб виробництва біологічно-активної добавки "Гемовітал" (Деклараційний патент на корисну модель № 7655)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис до патенту на корисну модель. Спосіб виробництва біологічно-активної добавки "Гемовітал". Описание к патенту на полезную модель. Description to useful model patent. Method for preparation of bioactive additive "Hemovital".

Опис

Ключові слова

біологічно активна добавка, bioactive additives, Гемовітал, Hemovital, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Патент 7655, МПК 7 A23J 1/06. Спосіб виробництва біологічно-активної добавки "Гемовітал" / Євлаш В. В., Погожих М. І., Розанова К. Д., Коваленко В. О., Горбань В. Г., Віннікова В. О., Гавриш А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. - № 20040604604 ; заявл. 14.06.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. №7.

Зібрання