Вплив сірковмісних сполук на органолептичні показники і безпечність пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведені дослідження показали, що сірковмісні сполуки займають важливе місце у формуванні смаку і аромату пива. Необхідність збалансування їх в пиві має не лише технологічне, а й медичне значення. Пиво з низьким вмістом ДМС при високому рівні ДМС-П в солоді можна досягти за рахунок застосування більшої кількості несолоджених зернопродуктів та (або) використання мальтозної патоки. Studies have shown that sulfur-containing compounds play an important role in shaping the taste and aroma of beer. The need to balance them in beer is not only technological but also medical importance. Beer is low in DMS at a high level of DMS-P in malt can be achieved through the use of more nesolodzhenyh grain products and (or) use maltose syrup.

Опис

Ключові слова

сірковмісні сполуки, диметилсульфід, пиво, смак, sulfur compounds, dimethyl sulfide, beer flavor, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Роздобудько, Б. В. Вплив сірковмісних сполук на органолептичні показники і безпечність пива / Б. В. Роздобудько, Б. І. Хіврич // Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи : тези доповідей міжнар. науково-практичної конф., 22 – 24 травня 2013 р. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013 р. – С. 203 – 205.