Ефективність діяльності хлібопекарних підприємств АР Крим

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто причини зниження ефективності діяльності хлібопекарних підприємств АР Крим. Рассмотрены причины снижения эффективности деятельности хлебопекарных предприятий АР Крым. The reasons reduced efficiency of bakeries in Crimea are considered.

Опис

Ключові слова

ефективність, эффективность, efficiency, хлібопекарні підприємства, хлебопекарные предприятия, bakery business, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Дунда, С. П. Ефективність діяльності хлібопекарних підприємств АР Крим / С. П. Дунда // Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. викл., аспір. і студ., (м. Банська Бистриця, Словаччина, 21-23 лютого 2011 р.). - 2011. - Т. 1. - С. 79-80.