Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств – переробників сировини цукробурякового підкомплексу АПК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В науковій роботі розглянуто стан агропромислового виробництва в Україні, проаналізовано фінансово-економічні показники цукрових заводів та показники ефективності виробництва цукру. Запропоновано шляхи підвищення виробництва цукру.

Опис

Ключові слова

потенційні можливості, стан агропромислового виробництва, експорт, інтеграція, агрофірма, холдинг, спілка, потенциальные возможности, состояние агропромышленного производства, экспорт, интеграция, агрофірма, союз, potential possibilities, export, integration, state of agro-industrial production, agrofirm, holding, community, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинський, М. А. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств – переробників сировини цукробурякового підкомплексу АПК / М. А. Шереметинський // Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення : Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. – 2005. – С. 58-59.