Підвищення якості та ефективності автоматичних систем регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Адаптація, побудована на ідентифікації моделі об'єкта, дає можливість використати інші методи, спрямовані на підвищення якості діючих систем регулювання. Ідентифікація параметрів моделі не є єдино можливим способом побудови адаптивних алгоритмів. Adaptation, based on the identification of the object model, makes it possible to use other methods to improve the quality of existing regulation. Identification of the model parameters are not the only possible way to build adaptive algorithms.

Опис

Ключові слова

якість, автоматичні системи регулювання, ефективність, quality, efficiency, automatic control system, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шумигай, Д. А. Підвищення якості та ефективності автоматичних систем регулювання / Д. А. Шумигай // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 105-106.