Розроблення моделі прогнозування епідемічних захворювань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Зазвичай підвищення рівня захворювань та поширення їх розвитку носить сезонний характер, тому такий інструмент як прогнозування, заснований на аналізі та оцінці стану хвороб і перспектив їх розвитку, являється дуже важливим механізмом підготовки засобів ефективного лікування та проведення профілактичних заходів. Usually increase of disease and the spread of development is seasonal, so this tool as a prediction based on the analysis and assessment of disease and the prospects of their development, is an important mechanism of training means effective treatment and preventive measures.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, епідемічні захворювання, моделювання, прогнозування захворювань, predicting disease, epidemic diseases, modeling

Бібліографічний опис

Загоровська, Л. Г. Розроблення моделі прогнозування епідемічних захворювань / Л. Г. Загоровська, Л. В. Скримська // Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами : матеріали ІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – Київ : НУХТ, 2015. – С. 173–174.