Підвищення ефективності функціонування випарної станції цукрового заводу за рахунок використання методів статистичної діагностики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективність роботи цукрового заводу напряму залежить від якості функціонування випарної станції (ВС), яка призначена для випаровування води з очищеного дифузійного соку і забезпечення користувачів парою. The efficiency of the sugar plant depends on the quality of functioning evaporation station (CS), which is designed to evaporate water from purified juice and providing friendly couple.

Опис

Ключові слова

статистична діагностика, випарна станція, цукровий завод, statistical diagnostics, evaporation station, sugar factory, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Власенко, Л. О. Підвищення ефективності функціонування випарної станції цукрового заводу за рахунок використання методів статистичної діагностики / Л. О. Власенко, М. А. Сич // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 259.