Управління санацією та запобігання банкрутства підприємства ЗЕД

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кризовий стан, банкрутство, санаційне управління, імпорт, факторинг, фінансова стійкість, дискримінанта модель, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Іокіманська, А. С. Управління санацією та запобігання банкрутства підприємства ЗЕД : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Анастасія Станіславівна Іокіманська ; наук. керівник Світлана Вячеславівна Бурлуцька. – Київ, 2021. – 146 с.