Теплообмінний апарат (Патент на винахід № 74343)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід може бути використаний для нагрівання соків в цукровій промисловості(дифузійного, та соків перед випаркою). Patent can be utilized for juice heating in sugar industry.

Опис

Ключові слова

теплообмінник, нагрівання, соки, цукрова промисловість, heat exchanger, heating, juices, sugar industry, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Патент на винахід 74343 Україна. Теплообмінний апарат / Петренко В. П., Прядко М. О., Бурлака В. І., Масліков В. О., Мельник В. А., Форсюк А. В. - № 2002021242 ; заявл. І4.02.2002 ; опубл. 15.12.2005, Бюл. № 12.

Зібрання