Особливості при побудові систем автоматизації в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Підприємства харчової промисловості - це система в яку входять ланки з внутрішніми зв'язками (цехи, дільниці, відділення та інші підрозділи), що складають єдиний об'єкт в якому повинні узгоджено та гармонійно працювати всі ділянки на кожному рівні та між рівнями. Крім того з економічної точки зору виділяють наступні частини: організаційна структура управління, виробничо- диспетчерський відділ, цехи, виробнича дільниця, технологічний процес. Food industry - a system which includes links with internal links (shops, stations, offices, and other units) that constitute a single object which must be coordinated and harmonious work all areas on each level and between levels. Also from an economic point of view identify the following parts: organizational structure management, production and dispatch department shops, production areas, production process.

Опис

Ключові слова

харчова промисловість, підприємство, системи автоматизації, food processing, enterprise, automation, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Сідлецький, В. М. Особливості при побудові систем автоматизації в харчовій промисловості / В. М. Сідлецький // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 254.