Напрямки удосконалення управління інтелектуальним потенціалом організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інтелектуальний потенціал, персонал, організація, інновації, людський потенціал, персонал, напрямки удосконалення, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Завистівський, В. М. Напрямки удосконалення управління інтелектуальним потенціалом організації : кваліфікаційна робота ... магістра : 073 Менеджмент / Вадим Мирославович Завистівський ; наук. керівник Ліана Валеріївна Мазник. – Київ, 2023. – 128 с.