Синбіотики у технології ферментованого рибного фаршу

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті наведено встановлена доцільність одночасного застосування про- і пребіотиків у процесі автолітичної деградації білків подрібненої рибної сировини. Залежно від тривалості процесу встановлено значення pH, ступінь гідролізу білків, кількість азоту летких основ фаршу з товстолоба, інокульованого культурою Bacillus coagulans. The article presents a set of simultaneous feasibility of applying the pro-and prebiotics in the process of protein degradation avtolitychnoyi chopped raw fish. Depending on the duration of the set pH, the degree of hydrolysis of proteins, the amount of volatile nitrogen bases minced carp, inoculated culture of Bacillus coagulans.

Опис

Ключові слова

товстолоб, фарш, ферментування, пробіотик, пребіотик, синбіотик, carp, stuffing, fermentation, probiotics, prebiotics, synbiotics, кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів

Бібліографічний опис

Пешук, Л. В. Синбіотики у технології ферментованого рибного фаршу / Л. В. Пешук // Продовольча індустрія АПК. - 2013. - № 2. - С. 28-31.

Зібрання