Удосконалена технологія комплексної переробки зернової післяспиртової барди

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розробка раціональних способів переробки зернової післяспиртової барди є актуальною задачею. Для її вирішення запропонована енергозберігаюча технологія, яка передбачає отримання вологого кеку з вмістом сухих речовин 30…35 %, згущення фугату від 6…9 до 28…32 % в SE-декантері, а фугату після SE-декантера від 3…4 до 14…18 % в ультрафільтраційній установці та висушування кеку і концентрату з отриманням сухої барди (DDGS) вологістю 10…12 % і вмістом протеїну 30…35 %. Очищення і знесолення суміші фільтрату після ультрафільтраційної установки, лютерної води і конденсату після сушильної установки шляхом нанофільтрації дозволило отримати воду, придатну для використання на технологічні потреби. Після виробничих досліджень інноваційна технологія була впроваджена на спиртових заводах. Development of rational methods of processing of grain post-alcohol bard is an urgent task. For its solution the energy-saving technology has been suggested, which envisages obtaining a wet cake with solids content of 30 ... 35 %, thickening of the centrifuges from 6 ... 9 to 28 ... 32 % in an SE-decanter, and the substrate after the SE-decanter from 3 ... 4 to 14 ... 18 % in ultrafiltration installation and drying of cake and concentrate with obtaining dry bard (DDGS) with humidity 10 ... 12 % and protein content 30 ... 35 %. Purification and desalination of a mixture of filtrate after the ultrafiltration unit, luther water and condensate after the drying by nanofiltration made it possible to get water, suitable for use for technological needs. After production research, the innovative technology was introduced in distilleries.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, барда, кек, фугат, декантерна центрифуга, фільтрат, bard, cake, fugate, decanter centrifuge, filtrate

Бібліографічний опис

Ольшаковський, В. І. Удосконалена технологія комплексної переробки зернової післяспиртової барди / В. І. Ольшаковський, Ю. В. Булій, М. В. Бондар // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 89 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 3-7 квітня 2023 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2023. – Ч. 1. – С. 197