Спосіб очищення стічних вод від іонів міді (Патент України № 58979)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід стосується екології, а саме способів очищення стічних вод від іонів міді і може бути використаний на підприємствах хімічної, харчової, мікробіологічної та ін. галузей промисловості. Стічні води очищають від іонів міді обробкою дріжджами Saccharomyces cerevisiae у високоградієнтному магнітному полі напруженістю 40-560 кА/м при рН 2-4. Використання даного винаходу дозволяє забезпечити високу ступінь очищення стічних вод від іонів міді. The invention concerns with ecology, and particularly methods for the purification of waste waters from ions of copper, and can be used at the enterprises of chemical, food, microbiological and other fields of industry. Waste waters are purified from ions of copper by the treatment with yeast of Saccharomyces cerevisiae in the high-gradient magnetic field with an intensity of 40-560 kA/m at рН of 2-4. Use of this invention allows to provide a high degree of purifying waste waters from ions of copper.

Опис

Ключові слова

магнітне поле, стічні води, іони міді, magnetic field, waste waters, ions of copper, кафедра технології оздоровчих продуктів

Бібліографічний опис

Патент України № 58979, Кл.C02F1/28. Спосіб очищення стічних вод від іонів міді / Гулий І. С., Горобець С. В., Горобець О. Ю., Гойко І. Ю., Касаткіна Т. П. ; заявн. НУХТ. - № 2002129606; заяв. 02.12.2002 ; опубл. 15.08.05., Бюл. № 8., 2005 р.

Зібрання