Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі (Патент на винахід № 113127)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі, який передбачає сортування, калібрування, миття, інспекцію, очищення, сульфітацію та доочищення, промивання, різання, бланшування, сушіння до вмісту сухих речовин 93-94 %, інспекцію, сортування, дозування, упакування, зберігання, який відрізняється тим, що нарізану картоплю бланшують 0,5-2 хвилини у розчині ізоаскорбінату натрію концентрацією 0,01-0,1 % при температурі 90-100 °C, а потім додатково витримують у морквяному соку з вмістом сухих речовин 10-50 % з додаванням аскорбінової кислоти концентрацією 1-20 % при температурі 4-30 °C протягом 1-30 хвилин і сушать, підтримуючи температуру картоплі у межах 30-60 °C. Method of manufacturing a fortified dried potatoes, which involves sorting, sizing, cleaning, inspection, cleaning, and sulfitization refining, washing, cutting, blanching, drying to a dry matter content 93-94%, inspection, sorting, batching, packaging, storage, characterized that sliced potatoes blanshuyut 0.5-2 minutes in a solution of sodium izoaskorbinatu concentration of 0.01-0.1% at 90-100 ° C, and then further aged in carrot juice solids content of 10-50% with the addition of ascorbic acid concentration of 1-20% at 4-30 ° C for 1-30 minutes and dried potatoes maintaining the temperature within 30-60 ° C.

Опис

Ключові слова

картопля, сушіння, бланшування, морквяний сік, лимона кислота, аскорбінова кислота, potatoes, drying, blanching, carrot juice, lemon acid, ascorbic acid, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Патент на винахід 113127 UA, А23L 19/12, А23В 7/06. Спосіб виробництва вітамінізованої сушеної картоплі / Бандуренко Г. М., Бессараб О. С., Писарєв М. Г. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № a 2015 11351 ; заявл. 18.11.2015 ; опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23.

Зібрання