Ризик-менеджмент банківської установи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах глобалізації фінансових ринків проблема ризиків та їх оцінка набуває особливої актуальності. Характер міжнародних фінансових відносин України з іншими країнами багато в чому залежить від чинника ризику тієї або іншої економіки. Чим краще буде функціонувати банківська система в Україні, тим вище буде рівень міжнародної довіри до нашої країни. Банківську діяльність неможливо представити без ризику, адже ризик особливо притаманний у сфері діяльності комерційних банків України. In a globalized financial markets and the problem of risk evaluation is of particular relevance. The nature of international financial relations between Ukraine and other countries largely depends on the risk factor of a given economy. The better banking system will operate in Ukraine, the higher the level of international confidence in our country. Banking impossible to imagine without risk because risk is particularly inherent in the activities of commercial banks in Ukraine.

Опис

Ключові слова

фінансові ринки, особлива актуальність, менеджмент, банківська діяльність, financial market, special urgency, management, banking

Бібліографічний опис

Бойко, Д. Ризик-менеджмент банківської установи / Дмитро Бойко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – Київ : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 360–361.