Дослідження галузевих ринків України в розрізі ефективного функціонування вітчизняного ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі виявлено, що для вітчизняного ринку доцільним є комплексний погляд на галузеві ринки, а також оцінка державного регулювання ринку. Аналіз деяких галузевих ринків України показав, що ринки є достатньо конкурентними з ознаками олігополії, які постійно розвиваються, мають високу залежність від споживчого попиту та рівня світових цін. The paper reveals that a comprehensive view of industry markets, as well as an assessment of state market regulation is appropriate for the domestic market. The analysis of some sectoral markets of Ukraine showed that the markets are quite competitive with the signs of oligopoly, which are constantly evolving, have a high dependence on consumer demand and world prices.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, галузевий ринок, моніторинг, конкуренція, вітчизняний ринок, industry market, monitoring, competition, domestic market

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Необхідність диверсифікації діяльності підприємств харчової промисловості в умовах кризи / О. А. Лисенко // Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах : Матеріали ХІV Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 квітня 2019 р., м. Київ : тези доп. – Київ : НУХТ, 2019. – С. 16-18.