Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення розрахунків з оплати праці

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

оплата праці, заробітна плата, підприємство, облік, аналіз, аудит, продуктивність праці, ефективність діяльності, облікова політика, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Янченко (Солодка), А. В. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення розрахунків з оплати праці : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Ангеліна Володимирівна Янченко (Солодка) ; наук. керівник Леонід Миколайович Чернелевський. – Київ, 2021. – 223 с.