Дослідження емульсій на основі білоквмісних функціональних харчових композицій

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для створення функціональних харчових композицій залучили білкові препарати тваринного (білок зі свинячої шкурки Белкотон-С95) та рослинного походження (соєвий ізолят Pro-Vo 500U) в комплексі з сумішшю гідроколоїдів (ксантанова та гуарова камідь, карбоксиметилцелюлоза, карагенан). Для функціональних композицій обрано наступні ступені гідратації — 1:10, 1:15 та 1:20. Доведено підвищення показників стійкості емульсії та емульгуючої здатності шляхом комбінування обраних компонентів з використанням нанокомпозитів. To create a functional food compositions used animal origin protein (protein from pig skins Belkoton-C95) and plant origin protein (soy isolate Pro-Vo 500U) in complex with a mixture of hydrocolloids (guar and xanthan gum, carboxymethyl cellulose, carrageenan). For functional compositions were selected following the degree of hydration - 1:10, 1:15 and 1:20. Increase performance and stability of the emulsion emulsifying ability by combining selected components using nanocomposites has been proven.

Опис

Ключові слова

кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів, емульгуюча здатність, гідроколоїди, соєвий ізолят, стійкість емульсії, тваринні білки, кремнезем, mulsifying ability, hydrocolloids, soy isolate, emulsion stability, animal proteins, silica

Бібліографічний опис

Пасічний, В. М. Дослідження емульсій на основі білоквмісних функціональних харчових композицій» / В. М. Пасічний, І. М. Страшинський, О. П. Фурсік // Технологічний аудит та резерви виробництва – 2015. – № 3(23). – С. 51-55.

Зібрання