Безпека та управління безпечністю харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Екологічна безпека продуктів - одна з найважливіших проблем сучасної економіки, це комплексна проблема, вирішувати яку покликані біохіміки, мікробіологи, виробники, санітарно-епідеміологічні служби і звичайно державні органи, це - глобальна проблема, оскільки зачіпає не лише здоров'я людини, але впливає на всю економіку країни. Тому, щоб забезпечити високий рівень життя людини в державі, розвиток економіки, необхідно приділяти екологічній безпеці продуктів харчування особливу увагу. Environmental safety products - one of the most important problems of modern economy, is a complex problem to solve which called biochemists, microbiologists, manufacturers of sanitary-epidemiological service and of course public authorities, it is - a global problem affecting not only as human health, but affects the whole economy. Therefore, to ensure a high standard of living man in the state of the economy, should be given to environmental safety food special attention.

Опис

Ключові слова

харчові продукти, санітарно-епідеміологічні служби, екологічна безпека, food, sanitary and epidemiological service, environmental safety, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Безпека та управління безпечністю харчових продуктів / Л. Ф. Степанець, О. В. Ничик, О. М. Салавор, Л. А. Купчик // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 703.