Гідравліка та гідравлічні машини : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Український державний університет харчових технологій

Анотація

У пропонованому навчальному посібнику подано основи загальної гідравліки з урахуванням фізико-хімічних властивостей рідин, розглянуто робочі процеси лопатевих відцентрових насосів, вентиляторів і турбокомпресорів для стискання газів, водокільцевих і водоструминних насосів, а також об'ємні гідромашини, включаючи насоси і компресори. Призначений для студентів інженерно-технічних спеціальностей вузів.
In the offered train aid bases of general hydraulics are given taking into account physical and chemical properties of liquids, the workings processes of blade chempumps are considered, ventilators and turbo-compressors for the clench of gases, водокольцевых pumps, and also by volume gsdrovachsnts, including pumps and compressors. Intended for the students of engineersng-technscal specialities of university.

Опис

Ключові слова

гідравліка, hydraulics, динаміка, машини, статика, statics, dynamics, machines, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко В. Р. Гідравліка та гідравлічні машини : навч. посіб. - К. : ІЗМН, 1998. – 192 с.