Утилізація опалого листя з використанням метанової ферментації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано екологічну проблему, яка виникає при накопиченні опалого листя на території міст. Для її вирішення запропоновано використання метанової ферментації. Це дасть можливість отримання значної кількості біогазу і шламу, який є цінним добривом для підвищення родючості ґрунтів. Characterize the environmental problem that occurs when the accumulation of fallen leaves in the cities. To solve it, suggested the use of methane fermentation. This will allow to obtain a significant amount of biogas and slurry, which is a valuable fertilizer to improve soil fertility.

Опис

Ключові слова

опале листя, метанова ферментація, біогаз, анаеробний активний мул, fallen leaves, methane fermentation, biogas, anaerobic activated sludge, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Утилізація опалого листя з використанням метанової ферментації / Н. О. Бублієнко, О. І. Семенова, А. С. Лисенко, І. О. Столяр // Moderni vymozenosti vedy – 2014 : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції, 27.01 – 5.02.2013.– Praha, 2014. – Dil 30. – С. 3–5.