Синтез функціоналізованих оксадіазолів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нами розроблено стратегію синтезу оксадіазольного циклу, що містить зручне для модифікації хлорметильне угруповання. На основі одержаних оксадіазолів було синтезовано ряд 4-хлор-2-алкенамідів – сполук з потенційною біологічною активністю. Заміщені оксадіазоли застосовуються як фунгіциди, гербіциди, пестициди. We have been decoupled from the strategy of synthesizing the oxadiazole cycle, and we have to use it for the modification of chloromethylenegrins. On the basis of the existing oxadiazoles, a number of 4-chloro-2-alkenamides were synthesized-a spill-over of potent biologic activity. Заміщені оксаіазоли застасовуться yak fungicides, herbicides, pesticides.

Опис

Ключові слова

оксадіазоли, 4-хлор-2-алкенаміди, біологічна активність, oxadiazoles, 4-сhloro-2-alkenamides, biological activity, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Cімурова, Н. В. Синтез функціоналізованих оксадіазолів / Н. В. Cімурова, О. І. Майборода, А. Р. Скороход // Матеріали ХХIV Української конференції з органічної хімії, 19-23 вересня 2016 р. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, 2016. - С. 302.