Ukrainian food journal. № 3

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

An international scientific periodical for the publication of research results of experts in the field of food science, technology and technology, chemistry, economics and management. Міжнародне наукове періодичне видання для публікації результаті досліджень фахівців у галузі харчової науки, техніки та технології, хімії, економіки і управління.

Опис

Ключові слова

харчові науки, техніка, хімія, економіка, управління, экономика, управление, пищевые науки, техника, химия, chemistry, management, food science, machinery, economy

Бібліографічний опис

Ukrainian food journal = Український харчовий журнал : internatinal scientific journal. № 3 / National university of food technologies. - К. : NUFT, 2012. - 136 p.

Зібрання