Іноземна мова (Англійська мова)

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

This manual contains two parts aiming at the formation of students’ foreign language professional communicative competence as well as their operating by a terminological vocabulary and reading comprehension skills on the basis of professional texts. There are also exercises that accompany each unit. Recommended for I-V-year students of a full-time education form of training directions 0.140101 “Hotel and Restaurant Business”, 6.140103 “Tourism”. Навчально-методичний посібник складається з двох частин, спрямованих на формування у студентів іншомовної комунікативної компетентності. Матеріали посібника сприяють збагаченню лексики за фахом та відпрацюванню професійної термінології. Приділяється значна увага розвитку навичок читання та розуміння оригінальних текстів професійної спрямованості. До кожного розділу розроблені вправи , які сприятимуть ефективному оволодінню професійно зорієнтованою англійською мовою і формування навичок самостійної роботи студентів. Для студентів I- V курсів денної форми навчання напрямів підготовки 0.140101 "Готельний та ресторанний бізнес", 6.140103 "Туризм".

Опис

Ключові слова

кафедра іноземних мов професійного спрямування, specialists in tourism and catering, restaurant business, menu planning, фахівці з туристичної і ресторанної справи, ресторанний бізнес, планування меню

Бібліографічний опис

Іноземна мова (Англійська мова): English for catering and tourism для проведення практичних занять для студентів І-V курсів : навч.-метод. посіб. / О. М. Кохан, Н. О. Михайлова, Є. С. Смірнова, Л. В. Юрчук, Л. В. Власенко. – К.: НУХТ, 2014. – 184 с.