Economics and Management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Якби не було менеджменту, не було б економічного зростання. Тобто менеджмент керує процесом організації бізнесу, який, відповідно, забезпечує прибуток і внесок в економіку держави. Економіка та менеджмент тісно пов’язані між собою і дуже важливі в кожній країні. Також економікою можуть займатися лише уважні та стресостійкі люди, які добре вміють вести облік на роботі. If there was no management, there would be no economic growth. That is, management manages the process of business organization, which, accordingly, provides profit and contribution to the state economy. Economics and management are closely related and are very important in every country. Also, only attentive and stress-resistant people who are good at keeping accounts at work can deal with the economy.

Опис

Ключові слова

економіка, економічний менеджмент, менеджмент, еconomics, economic management, management, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Tataryn, I. Economics and Management / I. Tataryn, N. Tsypanova // Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution : book of abstracts 89 International scientific conference of young scientist and students. – Kyiv : NUFT, 2023.