Розвиток посередництва на фінансовому ринку України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Охарактеризовано проблеми розвитку та становлення посередництва на фінансовому ринку України. Розглянуто сутність шляхів оптимізації державного регулювання посередництва. Проаналізовано основні завдання фінансових посередників. Described the problems of development and the establishment the mediation of the financial market of Ukraine. Consider the essence the ways optimizing processes of government regulation the mediation. An analysis of fundamental the works financiai mediations.

Опис

Ключові слова

фінансові посередники, посередництво, фінансовий ринок, причини розвитку посередництва, financial mediations, mediation, financial market, causes development of the mediation, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Еш, С. М. Розвиток посередництва на фінансовому ринку України / С. М. Еш, К. І. Солтик // Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 25–26 жовтня 2012 р. — Київ : НУХТ, 2012 — С. 189–190.