Матричні підходи до розроблення стратегій підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглядаються матричні підходи до формування асортиментного портфелю підприємства, а також стратегії малих та великих фірм. The matrix approaches to forming of assortment portfolio of enterprise and strategies of small and large firms are examined.

Опис

Ключові слова

матриця БКГ, стратегії малих фірм, стратегії великих фірм, BCG Matrix, strategies of small firms, strategies of large firms, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Стахурський, В. О. Матричні підходи до розроблення стратегій підприємств / В. О. Стахурський // Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції, 21-22 травня 2015 р. - К., 2015. - С. 155–158.