Спосіб виробництва збивних цукерок з підвищеним вмістом білкових інгредієнтів (Патент на корисну модель №112667)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва збивних цукерок , що включає підготовку рецептурних компонентів, приготування рецептурної суміші та уварювання глюкозно-фруктозно-патокового сиропу,приготування розчину желатину шляхом розчинення його з водою; відновлення сухого концентрату сироваткових білків з водою, збивання відновленого піноутворювача з охолодженим глюкозно-фруктозно-патоковим сиропом та розчином желатину, додавання концентрату сироваткових білків у сухому вигляді разом зі смаковими та ароматичними добавками, формування цукеркових корпусів методом формування цукеркового пласту з поступовим охолодженням та нарізанням.Даний спосіб дає можливість створення збивних цукерок зі збільшеним вмістом білкових інгредієнтів з покращеними органолептичними показниками, агрегативно-стійкою піноподібною структурою, підвищеною харчовою цінністю, зниженою собівартістю. The method of production of whipped candies, which includes preparation of recipe components, preparation of recipe mixture and boiling of glucose-fructose-molasses syrup, preparation of gelatin solution by dissolving it with water; reconstitution of dry whey protein concentrate with water, whipping of reconstituted foaming agent with cooled glucose-fructose-molasses syrup and gelatin solution, addition of dry whey protein concentrate together with flavor and aroma additives, formation of candy bodies by the method of forming a candy layer with gradual cooling and cutting. This method makes it possible to create whipped candies with an increased content of protein ingredients with improved organoleptic indicators, an aggregate-resistant foam-like structure, increased nutritional value, and reduced cost.

Опис

Ключові слова

збивні цукерки, желатин, концентрат сироваткових білків, глюкоза, фруктоза, харчова цінність, whipped candies, gelatin, whey protein concentrate, glucose, fructose, nutritional value

Бібліографічний опис

Патент № 112667 UA, МПК A23G 3/34 (2006.01) Спосіб виробництва збивних цукерок з підвищеним вмістом білкових інгредієнтів / Кохан О. О., Кочерга Я. В., Онофрійчук О. С.; заявник Національний університет харчових технологій. - № u 201606609 ; заявл. 16.06.2016 ; опубл. 26.12.2016, Бюл. № 24, 2016 р.

Зібрання