Проблеми і наслідки науково-технічного прогресу в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Науково-технічна революція поставила перед людством цілий ряд нових, досить складних проблем, з якими воно до цього або не стикалось взагалі, або вони не були на стільки важливими. The technological revolution has set a number of new humanity, very difficult problems with which it is to that faced or not at all, or they were not so important.

Опис

Ключові слова

науково-технічний прогрес, енергозбереження, економічне зростання, scientific and technical progress, Energy Saving, economic growth

Бібліографічний опис

Муравська, І. Проблеми і наслідки науково-технічного прогресу в Україні / І. Муравська / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 271-272.