Виробництво органічних молочних продуктів в Україні - сьогодення і перспективи розвитку

Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Органічний рух має високий статус у суспільстві та сприятливу ринкову кон’юнктуру. Він підтримується сукупністю дії бізнесу, держави та недержавних організацій. Основні положення нормативно-правової бази виробництва органічного молока-сировини та його преробки викладено у Постанові ЄС № 834/2007: Статтях 6, 8 - 10. The organic movement has a high status in society and favorable market conditions. It is supported by a set of actions of business, government and non-government organizations. The main provisions of the regulatory framework of organic production of raw milk and its prerobky set out in EU Regulation № 834/2007: Articles 6, 8 - 10.

Опис

Ключові слова

молочні продукти, перспективи розвитку, виробництво, dairy products, prospects, production, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Поліщук, Г. Є. Виробництво органічних молочних продуктів в Україні - сьогодення і перспективи розвитку / Г. Є. Поліщук, М. П. Борова // Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції : програма та матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції, 24 — 25 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 104-106.