Теоретичні підходи до визначення ефективності досягнення цілей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто ряд існуючих підходів до формування, визначення та ефективності досягнення цілей. Проаналізовано, виділено та запропоновано визначення понять: ціль, ефективність досягнення цілей та підхід до формування системи вимірювання досягнення цілей. The article looks at the range of existent approaches of formulation, definition and efficiency of goals achievement. It analyses, highlights and proposes the definition of categories: goal, the efficiency of goals achievement and approach of the formulation the system of measuring efficiency of goals achievement.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки праці та менеджменту, ціль, досягнення цілей, ефективність, цель, goal, goals achievement, efficiency

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Теоретичні підходи до визначення ефективності досягнення цілей / О. С. Ралко // Наукові праці НУХТ. – 2010. - № 35. – С. 206-209.

Зібрання