Організація збутової діяльності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра маркетингу, збут, збутова діяльність, комерційне підприємництво, товарногрошові відносини, види торгівлі, збільшення обсягів збуту

Бібліографічний опис

Болобан, Ю. В. Організація збутової діяльності підприємства : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Юлія Валеріївна Болобан ; наук. керівник Світлана Миколаївна Еш. – Київ, 2022. – 87 с.