Використання соку журавлини при виробництві пива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пиво є масовим і перспективним напоєм як соціальна альтернатива міцним алкогольним продуктам та унікальним джерелом біологічно активних речовин. Виробництво пива відіграє суттєву роль у бюджетоутворенні країни. Тому розширення асортименту – один із основних інтегральних напрямків підвищення якості та конкурентоздатності цього напою. На основі експериментальних досліджень встановлено оптимальну дозу спиртового розчину журавлини, визначено основні органолептичні і фізико-хімічні показники даного сорту пива «Chicago Lager Cranberry». Beer is a massive and promising drink as a social alternative to strong alcoholic products and a unique source of biologically active substances. Beer production plays a significant role in the country's budget. Therefore, expanding the range is one of the main integrated areas of improving the quality and competitiveness of this drink. Based on experimental studies, the optimal dose of alcohol solution of cranberries was determined, the main organoleptic and physicochemical parameters of this type of beer "Chicago Lager Cranberry" were determined.

Опис

Ключові слова

пиво, журавлина, екстракт, сусло, вода підготовлена, сухі речовини, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, beer, cranberry, extract, mash, prepared water

Бібліографічний опис

Медведовська, О. О. Використання соку журавлини при виробництві пива / О. О. Медведовська, В. М. Кошова // Modern science: problems and innovations : 1st International scientific and practical conference, April 5-7, 2020. – Stockholm, Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 174-180.