Виховна роль фізичної культури і спорту серед студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Устатті висвітлена потреба належного стану здоров'я і високого рівня працездатності студентської молоді. Фізична культура і спорт є засобом не лише фізичного оздоровлення, але й виховання соціальної, трудової і творчої активності молоді, що істотно впливає на розвиток соціальної структури суспільства

Опис

Ключові слова

фізичне виховання, студентська молодь, physical education, student youth, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Топчієва, Г. О. Виховна роль фізичної культури і спорту серед студентської молоді / Г. О. Топчієва // Теорія та практика сучасної науки та освіти : матеріали Міжнародної наукової конференції, 29-30 листопада 2019 р. – Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. – Ч. ІІ. – С. 322–323.