Компас 3D V 14 «машинобудівної конфігурації»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний КОМПАС- 3D V14 і оновлені додатки машинобудівної конфігурації - це ефективні інструменти для вирішення вузьких спеціалізованих завдань машинобудування у галузі проектування. Modern KOMPAS- 3D V14 and updated applications engineering configuration - is an important tool for solving highly specialized tasks in the field of engineering design.

Опис

Ключові слова

Компас 3D V 14, Compass 3D V 14, машинобудівна конфігурація, технологічні вироби, engineering configuration, technological products, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв

Бібліографічний опис

Никитюк, Т. Компас 3D V 14 «машинобудівної конфігурації» / Т. Никитюк, С. Кадомський // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 199-201.