Дослідження динаміки нагрівання пакованої продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто процес нагрівання пакованої продукції під час пастеризації чи стерилізації. Сформульована залежність, що дає змогу визначати зміну часу нагрівання продукту при зміні форми та розмірів споживчої упаковки. Проведено дослідну перевірку розрахункової моделі, що підтвердило її адекватність. The process of heating of the packed products is considered during pasteurization or sterilization. Dependence which enables to determine the change of time of heating of product at the change of form and sizes of the consumer packing is formulated. Experimental verification of calculation model is conducted, that confirmed its rightness.

Опис

Ключові слова

пакована продукція, packedproducts, нагрівання, пастеризація, стерилізація, час, розрахунки, heating, pasteurization, sterilization, time, calculations, кафедра теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Дослідження динаміки нагрівання пакованої продукції / І. Ф. Максименко, О. В. Семенов, О. О. Бойко, Р. М. Леус // Новітні технології пакування : VII наук.-практ. конф. молодих вчених: матер. доп. – 2011. - Дод. до журн. "Упаковка".