Особливості складання раціону харчування для спортсменів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Все більшого розповсюдження набувають готелі для спортсменів або для людей, що ведуть здоровий спосіб життя й віддають перевагу відпочинку, що пов'язаний зі спортом.Готелі для спортсменів зазвичай розташовують при спортивних комплексах або в місцях, що за природними умовами підходять для розвитку певного виду спорту. Increasingly spread acquire property for athletes or people who lead a healthy lifestyle and prefer to rest, which is related to sportom.Hoteli for athletes is usually placed at the sports complex or where that natural conditions suitable for the development of a particular sport .

Опис

Ключові слова

раціональне харчування, balanced diet, спортсмени, athletes, відпочинок, recreation, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Особливості складання раціону харчування для спортсменів / Денис Гуліда, Антоніна Кравченко, Тетяна Іщенко та ін. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – Ч. 3. – С. 472-473.